ảnh danh mục
Tầm nhìn – Sứ mệnh
Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN
Trở thành Tập đoàn đầu tư có uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với hoạt động mũi nhọn:

Bất động sản;
Khoa học - công nghệ;
Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao;

SỨ MỆNH
CTP lựa chọn và theo đuổi sứ mệnh gia tăng giá trị cho xã hội và cộng đồng, cụ thể là:

Vì nhân viên: Đảm bảo cho từng nhân viên môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, nhân văn, tạo cảm hứng cho từng cá nhân đam mê sáng tạo và nhiệt thành trong công việc.
Vì cổ đông: Mang lại lợi nhuận bền vững và liên tục tăng trưởng.
Vì khách hàng: Tạo ra những sản phẩm chất lượng có thương hiệu và có trách nhiệm.
Vì cộng đồng: Sáng tạo không ngừng để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Ủng hộ và chia sẻ có hiệu quả đối với sự nghiệp phát triển một cộng đồng văn minh, tiến bộ và nhân văn, theo trào lưu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chân thành: Chúng tôi hiểu mọi mối quan hệ bền vững hiệu quả đều cần dựa trên thái độ sống chân thành.
Trách nhiệm: Để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu, không có con đường nào khác ngoài tinh thần phục vụ đầy trách nhiệm đối với khách hàng và xã hội.
Hợp tác: Muốn thành công, doanh nghiệp cần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích và mục tiêu phát triển chung.
Chia sẻ: Xã hội luôn tôn vinh trân trọng những con người và doanh nghiệp luôn quan tâm và chia sẻ với cộng đồng. Ý nghĩa cao cả nhất của cuộc sống và lao động không phải là chỉ tạo ra lợi ích cho riêng mình.
Sáng tạo vượt trội: Sự sáng tạo của con người sẽ là nguồn tài nguyên không bao giờ cạn kiệt giúp doanh nghiệp phát triển và trường tồn. Sáng tạo giúp con người tạo ra những giá trị vượt trội, và giá trị đó làm nền cho doanh nghiệp phát triển liên tục và tích cực.