ảnh danh mục
Giới thiệu chung
Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

Công ty CP Tu Tạo và Phát Triển Nhà thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là doanh nghiệp hạng I. Được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà theo Quyết định số 1790/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2006 của UBND Thành phố Hà Nội.  
Xem chi tiết
Công ty cổ phần tu tạo và Phát triển nhà

Công ty cổ phần tu tạo và Phát triển nhà

Lịch sử phát triển xuyên qua hai thế kỷ 20 - 21 (1960-2020) của Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội trước đây và nay là Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà đã có 60 năm cùng với những năm tháng hào hùng của thủ đô Hà Nội. Tiền thân là Công ty Sửa chữa nhà cửa Hà Nội được thành lập năm 1960 theo quyết định ...
Xem chi tiết