ảnh danh mục
Tin tức
CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KÉT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024

Ngày 26/01/2024 tại Hà Nội Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng SXKD năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng toàn thể CBNV các phòng/ban. Tại Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023 được đánh giá là năm khó khăn của kinh tế toàn cầu nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, với những quyết sách, định hướng đúng đắn và chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, sự đoàn kết, quyết tâm cao của Ban điều hành và sự đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên, Công ty đã đạt được những thành quả đáng trân trọng, cụ thể: Tổng giá trị SXKD 82.3 tỷ đồng, đạt 111.3% kế hoạch năm; tổng doanh thu 78.5 tỷ đồng, đạt 106,2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 29.2 tỷ đồng, đạt 146,3% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài - Tổng Giám đốc đã giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Phó Tổng Giám đốc. Đây là một nội dung quan trọng trong kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Công ty năm 2024, tạo tiền đề, động lực thúc đẩy toàn Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Phạm Đức Hạnh đánh giá cao và cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần làm việc cống hiến để đạt được những thành quả đáng khích lệ năm 2023 của Ban điều hành & toàn thể người lao động trong bối cảnh khó khăn, nguồn việc khan hiếm và sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp trong ngành. Trong năm 2024 Công ty cần tăng cường ứng dụng công nghệ và đặc biệt là công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của công việc trong bối cảnh mới.

Với những thành quả đạt được, tại Hội nghị Tổng kết Ban lãnh đạo đã vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc góp phần vào xây dựng và phát triển của Công ty để khích lệ toàn thể cán bộ, nhân viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VINH DANH VÀ TRAO THƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2023

KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2023

KHEN THƯỞNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA NĂM 2023

KHEN THƯỞNG GIẤY KHEN CTP NĂM 2023

TẬP THỂ CBNV CÔNG TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

BAN BIÊN TẬP WEBSITE CTP

 

Thư viện video

Hoạt động công ty 2
Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty
VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

Thư viện ảnh

Album phong cảnh đẹp

Album phong cảnh đẹp

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty