ảnh danh mục
Tin công ty
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA 27 NHIỆM KỲ 2023-2028

Trong không khí vui tươi phấn khởi cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiên trọng đại của Đảng, đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Công đoàn Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 27, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có 50 đại biểu đại diện cho CBNV-LĐ toàn Công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa 26, về kết quả hoạt động, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2023-2028.

Bùi Thị Xuân - Chủ tịch Công đoàn, Phó phòng KHĐT-KD trình bày báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, CBNV-LĐ chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn; Nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định, quy chế của Công ty, tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi đoàn viên. Từ đó, đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào CBNV-LĐ của đơn vị ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ông Ngô Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Ngô Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong suốt nhiệm kỳ qua của Công đoàn Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà và đề nghị BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới cần đề cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới. Cần phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng thành viên, có đôn đốc, kiểm tra, bám sát chương trình công tác hàng năm của Tổng công ty để xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khóa, chỉ đạo phong trào CBNV-LĐ và Công đoàn Công ty hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Ông Phạm Đức Hạnh - Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội Ông Phạm Đức Hạnh - Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty và Ông Nguyễn Sỹ Duy Hoài - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của CBNV-LĐ, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNV-LĐ.

Công đoàn cần động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBNV-LĐ; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa 27, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về nhân sự của BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã tiến hành bầu BCH Công đoàn mới với 7 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu ra 3 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên Công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH Công đoàn Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà khóa 27, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội Công đoàn Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà lần thứ 27, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong không khí đoàn kết, sôi nổi và trách nhiệm. Đại hội đã thành công tốt đẹp và tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Đảng ủy Công ty, BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, xây dựng Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà phát triển bền vững theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE CTP

Thư viện video

Hoạt động công ty 2
Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty
Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty
VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

VTV1 đưa tin 60 năm ngày thành lập công ty

Thư viện ảnh

Album phong cảnh đẹp

Album phong cảnh đẹp

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty 2

Hoạt động công ty

Hoạt động công ty