Thư viện bảo tàng Hạ Long

Thư viện bảo tàng Hạ Long

Địa chỉ : Quảng Ninh
Chủ đầu tư : UBND Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian : 2012-2015
Quy mô : 73 tỷ-5 tầng
Thư

Công trình CTP đã thực hiện

Đại học Thăng Long

Đại học Thăng Long

Địa chỉ :
Chủ đầu tư : Trường Đại Học Thăng Long
Thời gian : 2007-2012
Quy mô : 50 tỷ-9 tầng
Dự án phía nam Đại Cổ Việt

Dự án phía nam Đại Cổ Việt

Địa chỉ :
Chủ đầu tư : CT CP Tu Tạo Và Phát Triển Nhà
Thời gian : 2000-2015
Quy mô : 3,8 ha - 24 tầng
Ga hàng hóa ALS-Nội Bài

Ga hàng hóa ALS-Nội Bài

Địa chỉ : Hà Nội
Chủ đầu tư : CT TNHH
Thời gian : 2013-2015
Quy mô : 120 tỷ- 4 tầng