Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giám đốc: Trần Đức Hùng
Tin liên quan