Địa chỉ: 78 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Giám đốc: Bùi Hữu Dũng
Tin liên quan