Địa chỉ: 52 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Giám đốc: Triệu Thị Hồng Hạnh
Tin liên quan