Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàng
Tin liên quan