Giám đốc: Ông Thạch Công Thịnh
Địa chỉ: 1267 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
Tin liên quan