Địa chỉ: 52 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Đội trưởng: Nguyễn Văn Vinh
Tin liên quan