Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đội trưởng: Nguyễn Đình Hưng
Tin liên quan