Địa chỉ: 8C Đại Cồ Việt,Đống Đa, Hà Nội
Giám đốc: Nguyễn Thế Văn
Tin liên quan