Một số thành tích tiêu biểu:
- Huân chương lao động hạng III: năm 1965
- Huân chương chiến công hạng III: năm 1972
- Huân chương lao động hạng III: năm 1976                                             
- Huân chương lao động hạng III: năm 1981                                              
- Huân chương lao động hạng III: năm 1983
- Huân chương lao động hạng II: năm 1990
- Huân chương lao động hạng II: năm 1995
- Bằng khen đơn vị xây dựng chất lượng cao: năm 1995, 2001 
- Được Bộ xây dựng tặng cờ danh hiệu đơn vị lao động giỏi ngành nghề xây dựng 1991 - 1995
- Huân chương lao động hạng I: năm 2004
- Huân chương độc lập hạng III: năm 2010 
Tin liên quan