Xét đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Huy Hoàng. Công ty CP Tu tạo & Phát triển ( CTP.CP ) nhà xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do CTP.CP cấp như sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Huy Hoàng - Mã số cổ đông : 421. 

Số:CMND:  011798837 cấp ngày 25/5/1998 tại CA Hà Nội. 

Địa chỉ: 72 Tập thể nhà máy Điện Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. 

Tổng số cổ phần sở hữu: 400 cổ phần ( tương ứng mệnh giá 4.000.000 đồng ). 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tranh chấp khiếu nại, CTP.CP sẽ làm thủ tục cấp lại GCN sở hữu cổ phần cho ông Hoàng. Ông Hoàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại GCNSHCP mới theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết liên hệ :

- Bộ phận QLCĐ Công ty - ĐT:024.39284299

- Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật - Đồng Xuân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trân trọng thông báo!
Tin liên quan