Xét đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bà  Đào Thị Bích Liên. Công ty CP Tu tạo & Phát triển ( CTP.CP ) nhà xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do CTP.CP cấp như sau:

Tên cổ đông: Đào Thị Bích Liên - Mã số cổ đông : 577. 

Số:CMND:  011448723 cấp ngày 27/4/2007 tại CA Hà Nội. 

Địa chỉ: 78 Quán Sứ, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Tổng số cổ phần sở hữu: 2000 cổ phần ( tương ứng mệnh giá 20.000.000 đồng ). 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tranh chấp khiếu nại, CTP.CP sẽ làm thủ tục cấp lại GCN sở hữu cổ phần cho bà Liên. Bà Liên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại GCNSHCP mới theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết liên hệ :

- Bộ phận QLCĐ Công ty - ĐT:024.39284299

- Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật - Đồng Xuân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan