Xét đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của ông Nguyễn Văn Duyên. Công ty CP Tu tạo & Phát triển ( CTP.CP ) nhà xin thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do CTP.CP cấp như sau:

Tên cổ đông: Nguyễn Văn Duyên - Mã số cổ đông : 83

Số:CMND:  010584439  cấp ngày 24/5/2005 tại CA Hà Nội.

Địa chỉ: 42 phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ phần sở hữu: 3400 cổ phần ( tương ứng mệnh giá 34.000.000 đồng )

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tranh chấp khiếu nại, CTP.CP sẽ làm thủ tục cấp lại GCN sở hữu cổ phần cho ông Duyên. Ông Nguyễn Văn Duyên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại GCNSHCP mới theo quy định của Pháp luật.

Mọi chi tiết liên hệ :

- Bộ phận QLCĐ Công ty - ĐT:024.39284299

- Địa chỉ: 28 Trần Nhật Duật - Đồng Xuân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan