Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà chuẩn bị tổ chức đấu thầu hạn chế gói thầu: Thi công phá dỡ và thanh lý tài sản thu hồi công trình thuộc dự ánTrụ sở Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà tại số 28 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay, vốn khác. Công ty Tu tạo và Phát triển nhà xin mời nhà thầu có năng lực tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

1. Dự án: Trụ sở Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

2. Gói thầu: Thi công phá dỡ và thanh lý tài sản thu hồi

3. Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế.

4. Thời gian thực hiện:

4.1.Thời gian lựa chọn:  Tháng 5/2019

4.2.Thời gian thực hiện gói thầu: Dự kiến 25 ngày

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

6. Chủ đầu tư:                Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà

7.Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có, vốn vay, vốn khác

8. Đơn vị quản lý dự án: Ban QLDA CTP.CP

Nhà thầu sẽ được nhận một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tại Ban QLDA CTP.CP thuộc Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà tại tầng 1, nhà 4A – dự án Nam Đại Cồ Việt, số 16 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ: 08 giờ 30 phút ngày 09/5/2019 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 09/5/2019 trong giờ hành chính.

          Trân trọng!

CÔNG TY CP TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

 

 

 

 

Tin liên quan